Na czym polega projektowanie ogrodów?

Aby powstał projekt prace projektanta przebiegają w następujących po sobie etapach.

 • ETAP I
  Inwentaryzacja terenu
 • ETAP II
  Konsultacja, przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzeniem ankiety
 • ETAP III
  Klientowi przedstawiony zostaje projekt/szkic koncepcyjny
 • ETAP IV
  Projekt szczegółowy – jest to rzut z góry sporządzony najczęściej w skali 1:100 lub 1:250
 • ETAP V
  Odbiór projektu. 
Czytaj całość...