adres

Adres:

ul. Walecki 1

45-586 OPOLE

PROJEKTY OGRODÓW

Projektowanie ogrodów (ogrody przydomowe, zieleń przy firmach, rekultywacja terenów)

Nadzór inwestorski

z zakresu aranżacji zieleni, doboru roślin, rozwiązań technicznych oraz pielęgnacji roślin.

Inwentaryzacje

tabelaryczny wykaz drzew i krzewów, mapa umiejscowienia, opis terenu.

NA CZYM POLEGA PROJEKTOWANIE OGRODÓW?

Aby powstał projekt prace projektanta przebiegają w następujących po sobie etapach:

ETAP I

Inwentaryzacja terenu (w tym fotograficzna)
Zapis w formie opisu i/lub graficzny najistotniejszych elementów kształtujących działkę;
W zależności od stopnia złożoności projektu zostają sporządzane analizy:

  • funkcjonalna;
  • kompozycyjna;
  • warunków środowiskowych;
  • historyczno-kulturowa;

ETAP II

Konsultacja, przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzeniem ankiety, które to pozwalają projektantowi nakreślić profil użytkownika i mapę potrzeb;Jeśli to możliwe należy udostępnić projektantowi podkład geodezyjny (zwykle mapa zasadnicza w skali 1:500) oraz inne opracowania czy mapy które dostarczą informacji istotnych dla projektu;

ETAP III

Klientowi przedstawiony zostaje projekt/szkic koncepcyjny – jest to uproszczony projekt w formie rzutu z góry, który przedstawia najistotniejsze rozwiązania projektowe; Ujmuje on podział przestrzeni na poszczególne strefy użytkowe, ogólnie przedstawia układ roślinny z przedziału: zieleń niska, wysoka, trawniki, rabaty, skarpy, skalniaki, żywopłoty, itp.
Na życzenie inwestora sporządzany zostaje więcej niż jeden projekt koncepcyjny;
Na podstawie konsultacji zostają naniesione ewentualne zmiany oraz uzgadniane ważniejsze szczegóły projektu. Na tej podstawie może powstać projekt szczegółowy;
Klient decyduje również czy projekt koncepcyjny w postaci rzutu z góry jest dla niego czytelny, czy też zamówi sporządzenie przekroju ogrodu oraz/lub widoku perspektywicznego (wizualizacja);

ETAP IV

Projekt szczegółowy – jest to rzut z góry sporządzony najczęściej w skali 1:100 lub 1:250; Na projekt szczegółowy może składać się nawet kilka plansz (części składowych), a w szczególności dotyczących:

  • podziału funkcjonalnego;
  • komunikacji, nawierzchni;
  • szaty roślinnej wraz z tabelarycznym zestawieniem roślin;
  • nawadniania;
  • małej architektury i in.;

ETAP V

Odbiór projektu. Na tym etapie klient może wnieść o sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz zamówienie nadzoru inwestorskiego.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZDECYDOWAĆ?

Aby móc projektować tereny zieleni ukończyłam studia zarówno ogrodnicze (specjalność kształtowanie terenów zieleni) jak i architekturę krajobrazu na wrocławskich uczelniach. Ponadto aby jakość moich usług była jak najwyższa stale pogłębiam wiedzę, śledzę najnowsze trendy, zwiedzam targi i wystawy branżowe.
W swojej pracy łączę twórczość artystyczną z wiedzą techniczną. Ciągle się rozwijam by sprostać oczekiwaniom klientów. Każdy projekt jest odrębnym dziełem i z jednakową pasją podchodzę do każdego nowego wyzwania.

Największą satysfakcją jest zadowolenie klientów oraz przestrzeń która zachwyca, daje wytchnienie, inspiruje, zmienia się, żyje, dostarcza emocji jest moim dziełem…
Projekty sporządzam zarówno w wersji tradycyjnej - papierowej, jak i przy pomocy oprogramowania DATAflor landXpert ver. 11, który jest oparty na bazie AutoCAD Map 3D.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE