adres

Adres:

ul. Walecki 1

45-586 OPOLE

INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE

Inwentaryzacja dendrologiczna to dokument zawierający część opisowa oraz graficzną. Cześć opisowa zawiera tabelaryczne zestawienie inwentaryzowanej zieleni . Dostarcza również podstawowych informacji na temat celu i przedmiotu opracowania oraz ogólnych informacji o inwentaryzowanym terenie oraz przedstawia jego charakterystykę. Część graficzna najczęściej w postaci mapy, na której w sposób czytelny naniesione zostają symbole roślinne inwentaryzowanej zieleni. Część graficzna najczęściej stanowi załącznik do części opisowej.

Inwentaryzacja dendrologiczna dostarcza takich informacji jak:

  • tabelaryczne zestawienie wszystkich występujących egzemplarzy roślin na inwentaryzowanym terenie;
  • wymiary drzew/ krzewów (wysokość,  obwód pnia, zajmowana powierzchnia);
  • określenie stanu zdrowotnego zieleni ;
  • ekspertyza dendrologiczna inwentaryzowanej zieleni;
  • tabelaryczne zestawienie roślin z podziałem na zieleń poznaczoną do zabiegów pielęgnacyjnych, zieleń którą należy zabezpieczyć na czas wykonywanej inwestycji, zieleń przeznaczoną do usunięcia ora zieleń przeznaczoną do przesadzenia na wyznaczone nowe stanowisko;
  • sporządzenie mapy z naniesioną lokalizacją inwentaryzowanej zieleni;