adres

Adres:

ul. Walecki 1

45-586 OPOLE

Usługi

  • projektuję ogrody przydomowe, ogródki frontowe, zieleńce, parki, ogrody tematyczne, zieleń przydrożną oraz towarzyszącą budynkom użyteczności publicznej;
  • wykonuję inwentaryzacje dendrologiczne pod inwestycje;
  • pełnię usługi doradcze z zakresu aranżacji zieleni, doboru gatunkowego roślin, rozwiązań technicznych elementów w ogrodzie oraz pielęgnacji roślin;
  • sporządzam uproszczone, schematyczne projekty koncepcyjne terenów zieleni, wraz z doborem gatunkowym roślin;
  • pełnię nadzór inwestorski nad wykonywanym dziełem;