adres

Adres:

ul. Walecki 1

45-586 OPOLE

PROJEKTY OGRODÓW

Projektowanie zieleni to proces twórczy. Projekt jest graficznym sposobem przedstawienia pomysłu na daną przestrzeń. Podstawą każdego dobrego projektu jest sporządzenie wnikliwej analizy projektowanej przestrzeni, niezależnie od tego czy projektowaniu podlega skrzynka balkonowa czy kilku-hektarowy teren wokół zabytkowego pałacu. Sztuka nie ma materialnego tylko wymiaru i nie da się określić dokładnie ani jej rozmiaru ani wartości. Tak dzieje się też z szeroko pojętą sztuką ogrodową, która stanowi o działalności usługowej Biura Projektowego 'Zielony Ołówek', gdzie proces twórczy podpierają silne filary wiedzy ogrodniczej oraz wiele lat doświadczenia w branży ogrodniczej.

Projektowanie zieleni, obejmuje w szczególności:

  • ogrody przydomowe (małe, średnie, duże), ogrody frontowe itd.;
  • ogrody tematyczne (ogrody polskie, wiejskie, miejskie, nowoczesne, ziołowe, angielskie, francuskie, bylinowe i inne);
  • zieleń miejska (parki, skwery, zieleńce, place, cmentarze etc.);
  • zieleń towarzysząca (przy instytucjach, firmach prywatnych, zieleń przydrożna i towarzysząca komunikacji pieszej oraz pieszo-rowerowej);
  • zieleń poprzemysłowa (rekultywacja terenów zdegradowanych);