adres

Adres:

ul. Walecki 1

45-586 OPOLE

Zieleń miejska 5

Kategoria "realizacje"

Teren zieleni przy firmie 4

stworzenie terenu o przeznaczeniu rekreacyjno- wypoczynkowym , ale także o wysokim stopniu atrakcyjności, identyfikowanym z uczelnią – Politechniką Opolską; stworzenie możliwości korzystania z dużej powierzchni trawnika w warunkach komfortowych; izolacja od strony ruchliwej i głośnej ulicy Oleskiej oraz Mikołajczyka; wykorzystanie istniejącej zieleni ze szczególnym uwzględnieniem walorów dekoracyjnych i użytkowych poszczególnych grup czy egzemplarzy; dostosowanie koncepcji do istniejącego już układu rabat od strony ulicy Mikołajczyka i włączenie go w projekt zagospodarowania całego terenu zieleni; zastosowanie takich materiałów które w najmniejszym stopniu będą podatne na zniszczenie czy kradzież; zastosowanie takich układów które uwzględniają utworzone przez użytkowników szlaki komunikacyjne w obrębie terenu zieleni; […]